Sijoituspalvelu - kokonaisvaltainen ratkaisu sijoittajille


Menestyminen sijoitusmarkkinoilla on käynyt viime aikoina todella vaikeaksi. Finanssikriisin jälkeen erilaiset omaisuusarvot ovat nousseet jälleen huippulukemiin ja samaan aikaan korot laahaavat ennätysmatalalla. Järkevien sijoituskohteiden etsintä saa kokeneenkin sijoittajan tuskastumaan.

Me SPS Palveluilla tarjoamme vuosikymmenien sijoitusmarkkinaosaamisemme juuri teidän käyttöönne. Olette sitten varakas yksityishenkilö, yritys tai muu instituutio, palvelumme voidaan räätälöidä juuri teidän tarpeitanne vastaaviksi.

Miten toimimme

Sijoituspalvelumme on jotain aivan muuta kuin perinteiset sijoituspalvelut. Näkemyksemme mukaan palvelut ovat vain tiettyjä aineettomia toimintoja, joiden avulla välitetään tuotteita. Tuotteita ovat esimerkiksi pörssinoteeratut indeksirahastot, johdannaiset ja sertifikaatit tai näiden yhdistelmistä kerätyt sijoituskorit. Palvelumme taas on meidän ja asiakkaan yhteinen vuorovaikutteinen prosessi, joka koostuu lukemattomista toiminnoista meidän, asiakkaamme, tuotteiden sekä palveluiden välillä. Sijoituspalveluprosessimme tarkoitus on tuottaa asiakkaillemme juuri oikeita ratkaisuja ja mahdollistaa siten jatkuvan arvon syntymisen asiakkaalle.

Emme siis tarjoa asiakkaillemme pelkkiä sijoituspalveluita vaan kokonaisvaltaista sijoituspalvelua. Pyrimme syvällisesti ymmärtämään jokaisen asiakkaamme yksilölliset palvelutarpeet. Varainhoidossamme on kyse asiakaslähtöisestä kehittämisestä, uudenlaisista, yllättävistä ja aidosti ihmislähtöisistä toimintatavoista, sekä hyvien tuotteiden tai palvelujen muodostamasta kokonaispalvelusta.