Vertaislainoitusta sijoittajille


Palveluihimme kuuluu myös sijoitustoiminnan vertaisrahoitus. Verkostomme avulla saamme kerättyä sijoittajaryhmiä, joiden avulla suuremmatkin pääomaa vaativat investointi-ideat tai sijoitussuunnitelmat eivät jää pöytälaatikkoon pölyttymään vaan saadaan kohtuullisen hintaisella lainalla rahoitettua.

Vertaislainoituksessa yksittäiset sijoittajat eivät yleensä lainaa yhteen kohteeseen kovinkaan suurta summaa riskien hajauttamiseksi, mutta kun saman hankkeen taakse saadaan useita, jopa kymmeniä sijoittajia, kokonaissummat nousevat helposti merkittäviksi.

Pystymme järjestelemään kaikki lainaukseen liittyvät juridiset dokumentit kuten velkakirjat, panttaussitoumukset ja jälkitakaukset. Palvelumme kautta tapahtuva lainoitus on ehdottoman turvallista. Kaikki sopimukset tehdään suoraan lainan myöntäjien ja lainan hakijan tai hakijoiden välillä. SPS Palveluiden rooli on toimia puolueettomana välimiehenä varmistaen että hanke toteutuu kaikkien osapuolien intressit huomioon ottaen. Tarvittaessa voimme toimia myös esimerkiksi jälkipanttaussitoumuksen haltijana, mikäli rahoitusjärjestelyt sellaista vaativat.

Lainanvälityspalvelumme on tarkoitettu vähintään noin 50 000 euron hankkeita varten. Jokaiseen kohteeseen osallistuu yleensä useita sijoittajia – useimmiten viidestä kymmeneen mutta suurempiin hankkeisiin jopa parikymmentä. Suunnitelmissamme on avata vertaislainapalvelu myös pienemmille summille, jolloin pystyisimme tarjoamaan sijoittajillemme hajautusta pienempiin, kovemman riskin ja tuoton luottoihin. Lue lisää vertaislainoista kuluttajille http://lainaa-netista.info/vertaislainat.

Sijoittajille

Sijoittajille vertaislainoitus tarjoaa mahdollisuuden helposti hajautettavan lainaportfolion rakentamiseen. Lainojen tuotto on yleensä selvästi parempi kuin esimerkiksi BBB-tason yritysvelkakirjojen, mutta riskit silti pienemmät. Lähes kaikkiin kauttamme toteutettuihin lainajärjestelyihin on sisältynyt ainakin osittaiset vakuudet. Jos lainan hakijalla ei ole tarjota vakuuksia, on tuotto luonnollisesti korkeampi.

Lainaa tarvitseville

Rahoitusta kaipaaville vertaislainoitus on usein liikepankeilta otettua lainaa joustavampi ja usein jopa kustannustehokkaampi ratkaisu. Vakavaraisuussäädösten ja muiden vuoksi liikepankit vaativat usein rahoittamiltaan kohteilta ylisuuria vakuuksia tai kohtuuttoman kovia korkoja tai muuten liian tiukkoja lainaehtoja. Vertaislainoitus tarjoaa useissa tilanteissa lainan ottajan kannalta joustavammat lainaehdot esimerkiksi vakuuksien suhteen.